ALKOTMÁNYJOGI PANASSZAL FORDULNA AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ?

ALKOTMÁNYJOGI PROBLÉMÁJA VAN? ELHÚZÓDOTT AZ ÜGYE, PERE?

PANASSZAL FORDULNA A STRASBOURGI BÍRÓSÁGHOZ?

Az Alkotmány alapján álló alkotmányjog minden államban, így Magyarországon is az a kiemelkedő jogterület, mely meghatározza az állami berendezkedést, az államszervezet felépítését és működését, az emberi és állampolgári jogokat, valamint az ezeket védő intézményeket.

Az állampolgár számára az alkotmányjog egyfajta mögöttes szabályozó, számos esetben azonban közvetlenül is kihatással van rá, például amikor egy alkotmányellenes jogszabály alkalmazása miatt éri hátrány.

 

Az embert megillető alapvető jogokat egyrészről Magyarország Alaptörvénye tartalmazza, másrészről ugyanakkor hazánk csatlakozott számos emberi jogi egyezményhez is, melyek közül az Emberi Jogok Európai Egyezménye emelendő ki. Az emberi jogok nem pusztán elvont jogelvek, megsértésükre sor kerülhet egy közigazgatási vagy egy bírósági eljárás során is. Jogsérelem esetén jogorvoslatnak van helye, az adott alkotmányos kérdéstől függően az Alkotmánybírósághoz lehet fordulni alkotmányjogi panasz beadvánnyal, vagy az Emberi Jogok Európai Bíróságához (Strasbourgi Bíróság) egyéni panasz beadvánnyal. Utóbbi kártérítés megfizetésére is kötelezheti a Magyar Államot.

 

Milyen emberi jogok illetik meg Önt? Milyen jogsérelem esetén fordulhat az Alkotmánybírósághoz? Milyen esetben lehet a Strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság elé vinni egy ügyet? Mikor követelhet kártérítést a Magyar Államtól? Honlapunk ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni.

Bármilyen további kérdés esetén forduljon bizalommal partnerünkhöz!

 

 

ALKOTMÁNYJOGI PROBLÉMÁJA VAN? ELHÚZÓDOTT AZ ÜGYE, PERE?

KÉRJEN TANÁCSOT PARTNERÜNKTŐL!

Partnerünk szívesen áll az Önök rendelkezésére e-mailben az alábbi címen:

info@vui.hu

 

Kérdésére partnerünk mihamarabb, de legkésőbb 7 napon belül választ ad. Amennyiben bővebb vagy bonyolultabb kérdése van, illetve gyors felvilágosításra van szüksége, úgy kérjük, ne ezt a szolgáltatást válassza, hanem személyes egyeztetés céljából vegye fel partnerünkkel a kapcsolatot!

 

Kérjük, szíveskedjék figyelembe venni, hogy jelen szolgáltatás – részletes ténybeli ismeretek, iratanyag és személyes konzultáció hiányában – csupán tájékoztatás céljára szolgál, teljeskörű, az ügy minden részletére kiterjedő tanácsért, válaszért forduljon partnerünkhöz! Éppen ezért partnerünk az ezen szolgáltatás keretein belül tett észrevételekért felelősséget nem vállal!

 

 

PARTNERÜNK: VÁCZI ÜGYVÉDI IRODA - GYŐR

Váczi Ügyvédi Iroda - Győr


FEJLESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ: KARDI-SOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ KFT.

 

M É D I A A J Á N L A T

Tisztelt Ügyvédek! Partnerünk kíván lenni?
A honlapunkon történő megjelenés minden ügyvéd számára nyitva áll. A honlapon történő megjelenés feltételeiről az alábbi linkre kattintva olvashat bővebben. Részletek
Tisztelettel: Kardi-Soft Kft.