KÁRTÉRÍTÉS AZ EMBERTELEN FOGVATARTÁSI KÖRÜLMÉNYEK MIATT A STRASBOURGI BÍRÓSÁGTÓL

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 3. cikke a demokratikus társadalom legalapvetőbb értékét biztosítja. Teljes mértékben megtiltja a kínzást és az embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést, függetlenül a körülményektől és az áldozat viselkedésétől.

 

A Bíróság esetjoga szerint a kegyetlen bánásmód mértékének el kell érnie egy minimális szintet ahhoz, hogy a 3. cikkben foglaltak hatálya alá essen. A dolog természetéből adódóan ennek a minimális szintnek a megítélése relatív; függ az adott eset valamennyi körülményétől, így a bánásmód időtartamától, fizikai és mentális hatásaitól, és egyes esetekben az áldozat nemétől, korától és egészségi állapotától is.

 

A Bíróság mindig következetesen hangsúlyozza, hogy az Egyezmény 3. cikkére való hivatkozáshoz az okozott szenvedésnek mindenképpen meg kell haladnia a jogszerű bánásmód vagy büntetés bizonyos formáihoz kapcsolódóan elkerülhetetlenül megjelenő szenvedési tényező mértékét. Azok az intézkedések, amelyek a személyt megfosztják szabadságától, gyakran járnak együtt ezzel a körülménnyel. E rendelkezéssel összhangban az Állam köteles gondoskodni arról, hogy a személy fogvatartásának körülményei megfeleljenek az emberi méltóság tiszteletben tartásának; az intézkedés végrehajtásának módja és formája ne tegye ki a személyt a fogvatartásával elkerülhetetlenül együtt járó szenvedés szintjén túlmenő szorongásnak vagy megpróbáltatásnak; valamint a személy egészsége és jóléte – a börtöntől elvárható mértékben – megfelelően biztosított legyen.

 

A Strasbourgi Bíróság számos Magyarország esetében 2015 tavaszán már megállapította az Egyezmény sérelmét.

A Bíróság kimondta, hogy Magyarország köteles intézkedéseket kell tenni a börtönök túlzsúfoltságának megszüntetésére. Ennek egyik módja, hogy amennyiben lehetséges inkább szabadságvesztéssel nem járó büntető intézkedéseket alkalmazzon. Az Állam ezenkívül köteles hatékony jogorvoslati lehetőségeket biztosítani a börtönök túlzsúfoltságából eredő jogsértések orvoslására.

A fentiekből következően, aki a túlzsúfoltság vagy egyéb körülmények miatt embertelen feltételek között töltötte szabadságvesztés büntetését vagy előzetes letartóztatását, kártérítési igényt nyújthat be a Strasbourgi Bírósághoz.

 

 

 

PARTNERÜNK: VÁCZI ÜGYVÉDI IRODA - GYŐR

Váczi Ügyvédi Iroda - Győr

FEJLESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ: KARDI-SOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ KFT.

 

 

 

lap tetejére